W NIEDZIELĘ I UROCZYSTOŚCI:
8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem dzieci), 12:15, 13:30 (dla dzieci komunijnych), 18:00
W DNI POWSZEDNIE:  7:00, 8:30 i 18:00   (w styczniu - o 15:00 zamiast 18:00)
SPOWIEDŹ:
Podczas każdej Mszy Św.  W pierwszy piątek miesiąca dodatkowo: 16.30-18.00
(w lipcu i sierpniu: 17.00-18.00).

W wakacje (do 27 VIII włącznie):  8:00, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00 i 20:30 (nie ma Mszy o 13:30)

W wakacje (do 2 IX włącznie):   8:30, 18:00

Czynna w ciągu roku w PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODĘ, CZWARTEK i PIĄTEK, w godz.9.00-9.30 oraz 16.30-18.00

Uwaga:
a) w okresie kolędowym (styczeń) w godz. 9.00-9.30 oraz 15.00-15.30

b) w wakacje (do 2 IX): tylko PONIEDZIAŁEK i PIĄTEK w godz. 9.00-9.30 oraz 16.30-18.00

Adres:
Zielona 11 D
81-113
tel. 58 625 92 04

e-mail: duchasw@diecezjagdansk.pl

Numer konta:
53 1240 5396 1111 0000 5381 6380

27 sierpnia 2023

Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Nie pijcie wódki!

Taką prośbę skierował do zakonników Niepokalanowa przed swoim aresztowaniem św. Maksymilian Kolbe. Te ostatnie słowa były testamentem, który pozostawił współbraciom święty kapłan i męczennik.

Wiedział on, że abstynencja od alkoholu pomaga w spełnieniu ślubów i zakonnych zobowiązań. Prośba św. Ojca Maksymiliana jest aktualna także dzisiaj. Dotyczy ona nie tylko osób duchownych. Jej spełnienie jest ważne także dla osób świeckich, aby w swoim życiu spełniali złożone ślubowanie i obowiązki dla swojego stanu.

Św. Ojciec Maksymilian patrzył na upijających się z wielką troską. Miał świadomość , że tutaj toczy się zacięta walka o każdą nieśmiertelną duszę. W 1930 roku w czasie podróży do Rzymu Święty zanotował w swoim pamiętniku: „Pijak w rowie; zbawić duszę pijaka, który wstał z łózka i poszedł do rowu, gdzie jest ta dusza do zbawienia”. Te słowa są dla nas wskazaniem, że na problem pijaństwa i innych nałogów musimy patrzeć również z perspektywy ducha, z perspektywy powołania każdego człowieka do bycia dzieckiem Bożym.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka – program krzewienia abstynencji, został zainicjowany przez księdza Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło Życie, ogłoszony 8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu w obecności Jana Pawła II.

Co roku w pod koniec sierpnia, z okazji przypadającego w dniu 26 sierpnia Święta Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, święta Tej która podczas objawień w Gietrzwałdzie wzywała Naród Polski do trzeźwości i odmawiania Różańca Świętego, Członkowie Krucjaty i wszyscy którym bliskie jest to Dzieło oraz chęć spotkania się z Matką Bożą w Jej Sanktuarium, pielgrzymują do Gietrzwałdu.

Pierwowzorem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest Krucjata Trzeźwości (później Krucjata Wstrzemięźliwości), założona przez ks. Franciszka Blachnickiego w 1957 r. Centrala Krucjaty została zlikwidowana w 1960 r. przez Służbę Bezpieczeństwa. W następnych latach propagowanie abstynencji odbywało się w ramach rekolekcji oazowych.

Bezpośrednim bodźcem do powołania KWC było wezwanie Jana Pawła II, aby przeciwstawiać się „wszystkiemu co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa”.

KWC jest programem ewangelizacyjnym, którego założeniem jest uwolnienie człowieka od uzależnień, przede wszystkim od uzależnienia alkoholowego, poprzez zawierzenie Jezusowi Chrystusowi. Celem jest osiągnięcie wolności rozumianej zgodnie z chrześcijańską koncepcją wolności osoby.

Uczestnicy Krucjaty praktykują modlitwępost i jałmużnę. Modlitwa ofiarowana jest w intencji osób uzależnionych; post oznacza dobrowolną rezygnację z wszelkich napojów alkoholowych, jako wyraz chrześcijańskiej miłości do ludzi uzależnionych; jałmużna zaś jest dawaniem bliźnim tego, czego najbardziej potrzebują (nadziei, troski, czasu ...).

Ideą Krucjaty jest odkrycie ludzkiej i chrześcijańskiej godności i życie według Bożego planu.

Cele Krucjaty Wyzwolenia Człowieka:

·   członkowie KWC starają się żyć zgodnie z chrześcijańskimi wartościami i reprezentować je wobec innych,

·    starają się żyć jako ludzie wolni, odpowiedzialni za swoje postępowanie,

·   dobrowolnie i całkowicie rezygnują ze spożycia alkoholu,

· sprzeciwiając się społecznemu obyczajowi (czy wręcz przymusowi) picia, organizują spotkania towarzyskie i wszelkie uroczystości bez alkoholu,

·.  podejmują służbę wobec ludzi zniewolonych i uzależnionych – nie tylko przez alkohol.

Przesłanie Krucjaty wyraża jej herb i zawołanie, którym są słowa Chrystusa Nie lękajcie się! wielokrotnie przywoływane przez św. Jana Pawła II. Przypominają one członkom Krucjaty, że głównym ich zadaniem jest „wyzwalanie ludzi od lęku, który czyni człowieka niewolnikiem”. Pozostałe elementy dla członków KWC mają następującą symbolikę:

Krzyż w herbie jest znakiem zwycięstwa w Chrystusie i znakiem wyprawy krzyżowej. Litera „M” symbolizuje stojącą pod Krzyżem Maryję, wzór oddania się Chrystusowi i całkowitego posłuszeństwa wobec woli Boga, czyli wolności. Małe „m” po drugiej stronie Krzyża symbolizuje słowo „my”, wspólnotę ludzi wolnych i wyzwalających.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka mająca za zadanie "przeciwstawianie się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności" nie jest zadaniem abstrakcyjnym - ma pomóc konkretnym, choć dla jej członków często anonimowym, potrzebującym pomocy ludziom: dorosłym, młodzieży, dzieciom w ukształtowaniu trzeźwej obyczajowości. Dla wielu rodzin oznacza to solidarne stawanie stawanie przy nich, pomoc by ojciec, a dziś coraz częściej matka, mogli powrócić do swojej rodziny - powrót nie zza oświęcimskich drutów, ale z niewoli życia uwikłanego w alkohol.

Św. Maksymilian umarł w oświęcimskiej celi śmierci, członkowie Krucjaty dobrowolnie deklarując abstynencję umierają dla alkoholowej obyczajowości świata.

Niech Św. Maksymilian Kolbe, wstawiając się u Niepokalanej, pomoże wszystkim zatroskanym o trzeźwość narodu polskiego wytrwać w tej trudnej walce, niech sprawi, że przekształci nas, że przyjmiemy nowy styl życia – pięknego, trzeźwego Bożego Życia – jak pragnął tego i do czego tak wytrwale dążył sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki…

Życzymy odwagi do walki o trzeźwość, do nowego stylu życia oraz zapraszamy Ciebie i Ciebie i Ciebie...do udziału w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka…

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tegrocznej pielgrzymki KWC do Gietrzwałdu…

Zdzisław


Zdjęcia

Uroczyste poświęcenie nagrobka śp. Ks. Marka Wende

Błogosławieństwo nowego krzyża misyjnego, 14.09.2023

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
191 0.067870855331421